Kielce – jak wygląda sytuacja na lokalnym rynku pracy?

Praca dla Kielczan > Rynek pracy > Kielce – jak wygląda sytuacja na lokalnym rynku pracy?

Kielce – jak wygląda sytuacja na lokalnym rynku pracy?

Miasto Kielce ma swoim mieszkańcom bardzo wiele do zaoferowania. Niskie bezrobocie, rozbudowany i dość różnorodny rynek pracy przemawiają za tym, aby właśnie tutaj szukać zatrudnienia. To również miejsce, gdzie można wypocząć, korzystając z liczny obiektów sportowo-rekreacyjnych i bogactwa przyrody Gór Świętokrzyskich. Sprawdźmy, kto bez problemu znajdzie pracę w tym mieście i jak wyglądają statystyki bezrobocia w Kielcach.

Kielce: Barometr zawodów

Barometr zawodów to prowadzone raz do roku badanie zapotrzebowania pracodawców na powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskim rynku pracy. Znajdziemy w nim wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. O tych pierwszych mówimy, kiedy chętnych do pracy jest mniej niż ofert. Pracodawcy mają więc trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Te drugie obejmują zawody, na które w danym regionie zapotrzebowanie pracodawców jest mniejsze niż liczba chętnych i spełniających kryteria osób poszukujących zatrudnienia.

Jak wyglądają zatem perspektywy pracy w Kielcach? Kto zalicza się do najbardziej pożądanych na rynku kandydatów, a kto może mierzyć się z dużą konkurencją w rekrutacji i brakiem ofert?

W której branży dostępna jest stabilna, dobra praca? Kielce to miasto z rozwiniętą branżą budowlaną i czeka w niej bardzo wiele miejsc zatrudnienia. Ogłoszenia znajdą przede wszystkim betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego, robotnicy budowlani, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie.

Liczne oferty pracy dostępne są również w sektorze przetwórstwa przemysłowego. W branży elektrycznej, elektromechanicznej, motoryzacyjnej poszukiwani są diagności samochodowi, mechanicy pojazdów samochodowych, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie elektrycy i energetycy. W branży metalowej pracodawcy chętnie zatrudniają monterów konstrukcji metalowych, pracowników przetwórstwa metali, operatorów obrabiarek skrawających, spawaczy, ślusarzy. Ponadto trudności ze znalezieniem w Kielcach pracy nie powinni mieć krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych.

Kolejnym obszarem z zawodami deficytowymi jest sektor usług medycznych i opiekuńczych. Brakuje kandydatów do pracy jako lekarz, pielęgniarka i położna, ratownik medyczny, a także jako opiekun osoby starszej lub z niepełnosprawnością.

To jednak nie koniec listy zawodów, na które czekają oferty pracy. Kielce są również miastem z rozwiniętym sektorem transportu i logistyki. Zatrudnienie powinni bez problemu znaleźć kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz magazynierzy. W przetwórstwie spożywczym praca czeka zwłaszcza na cukierników i piekarzy, a w księgowości – na samodzielnych księgowych.

Lista profesji deficytowych jest dość obszerna, a jak wygląda wykaz zawodów nadwyżkowych? W najtrudniejszej sytuacji są poszukujący pracy ekonomiści. Poza nimi mniej dostępne są w Kielcach oferty pracy biurowej – dla pracowników administracyjnych i biurowych, specjalistów administracji publicznej, filologów i tłumaczy. Ponadto do zawodów nadwyżkowych zaliczają się filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, specjaliści technologii żywności i żywienia.

Bezrobocie w Kielcach

Rynek pracy w Polsce jest mocno zróżnicowany pod względem stopy bezrobocia. Czy województwo świętokrzyskie, a wraz z nim Kielce, należą do obszarów, gdzie brak pracy stanowi marginalny problem? Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec kwietnia 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,2%. W województwie świętokrzyskim oraz w powiecie kieleckim wskaźnik przyjął nieco większą wartość – 7,0%. Stopa bezrobocia w Kielcach była z kolei na poziomie krajowym.

Liczba bezrobotnych w stolicy woj. świętokrzyskiego wynosiła 5,6 tys., w powiecie kieleckim – 5,1 tys.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

  18.04.2024

  Specjalista ds. zarządzania jakością

  ManpowerGroup

  świętokrzyskie / Kielce

  18.04.2024

  Kierownik działu przygotowania produkcji

  ManpowerGroup

  świętokrzyskie / Kielce

  18.04.2024

  Specjalista ds. REACH, CLP

  ManpowerGroup

  świętokrzyskie / Kielce

Więcej ofert pracy

Najnowsze komentarze